Logopedie Krnov

Naše logopedická ambulance vznikla v červnu roku 2020 reakcí na vysokou poptávku po logopedických službách v okrese Bruntál, která převyšuje současnou nedostačující nabídku ze strany klinických logopedů.

 

Logopedická ambulance spolupracuje s odborníky ze zdravotnictví, z odboru školství, mládeže a tělovýchovy a z resortu práce a sociálních věcí.

 

Péče je poskytována ambulantní formou po předchozí domluvě.

Kdo se o vás stará?

Mgr. Markéta Vojtová

 

VZDĚLÁNÍ

1998 – 2006  Gymnázium Otokara Březiny Telč
2006 – 2011   FF UK Praha - Čeština v komunikaci neslyšících (Bc.)
2010 – 2014   PdF Univerzity Palackého v Olomouci - Logopedie (Mgr.)
2018               Atestační zkouška v oboru klinická logopedie
                       Získání specializované způsobilosti - klinický logoped

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

2015 - nyní   Asociace klinických logopedů
2020 - nyní  Sdružení ambulantních specialistů

Mgr. Jana Zemanová

 

VZDĚLÁNÍ

2012 – 2016  Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál
2017 – 2022   PdF Univerzity Palackého v Olomouci - Logopedie (Mgr.)