Logopedie Krnov

Naše logopedická ambulance vznikla v červnu roku 2020 reakcí na vysokou poptávku po logopedických službách v okrese Bruntál, která převyšuje současnou nedostačující nabídku ze strany klinických logopedů.

 

Logopedická ambulance spolupracuje s odborníky ze zdravotnictví, z odboru školství, mládeže a tělovýchovy a z resortu práce a sociálních věcí.

 

Péče je poskytována ambulantní formou po předchozí domluvě.

Kdo se o vás stará?

Mgr. Markéta Vojtová

 

VZDĚLÁNÍ

1998 – 2006  Gymnázium Otokara Březiny Telč
2006 – 2011   FF UK Praha - Čeština v komunikaci neslyšících (Bc.)
2010 – 2014   PdF Univerzity Palackého v Olomouci - Logopedie (Mgr.)
2018               Atestační zkouška v oboru klinická logopedie
                       Získání specializované způsobilosti - klinický logoped

 

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

2015 - nyní   Asociace klinických logopedů
2020 - nyní  Sdružení ambulantních specialistů

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

Klinicko-logopedická prevence, diagnostika, terapie i poradenská činnost pro děti i dospělé se všemi druhy narušené komunikační schopnosti.

POZITIVNÍ PŘÍSTUP

S nadhledem a pozitivním přístupem se snažíme přistupovat ke všem klientům. Logopedickou péči přizpůsobujeme všem na míru podle jejich zájmů a potřeb. Jsme rádi, když nám pomůžete s hledáním přístupu pro vaše děti či jiné rodinné příslušníky.

KVALITNÍ PÉČE

V současné době v ambulanci působí jedna registrovaná klinická logopedka - osoba s vysokoškolským vzděláním a specializací v oboru.